Ani İşitme Kaybı

Üç günden kısa bir zaman içinde gelişen, ardarda üç frekansta 30 dB’den fazla bir kayıpla ortaya çıkan SNİK.

  • Genellikle unilateraldir.
  • Vakaların büyük bir kısmı idiopatiktir. Etyolojide pek çok etken yatıyor. Başında viral enfeksiyonlar ve stres yatar.
  • 30-60 yaş arasında daha sık görülür.
  • Yaklaşık %70’inde tinnitus mevcuttur.
  • Yaklaşık %50’sinde vestibüler semptomlar (vertigo,bulantı,kusma) vardır. Vertigo daha çok yüksek frekansları tutan işitme kaybı olan hastalarda izlenmektedir.
  • Spontan iyileşme oranı %60’a kadar çıkmakta olsa da erken teşhis ve tedavi gerekmektedir. Tedavi diyet ile desteklenip alkol ve sigara yasaklanmalıdır.
  • Tedavi de kortikosteroidler ve hiperbarik oksijen tedavisi etkin olmaktadır.
  • Çoğunlukla uykudan uyanma sırasında farkedilir.
  • Teşhis ve tedavi ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi prognoza sahiptir.