OdyoSözlük (D)

dB HL (Hearing Level): Belirli bir frekansta, normal işiten kişilerin duyabildiği minimum değeri gösteren ve temel değer olarak kabul edilen “0 dB”e göre bir kişinin duyabildiği eşik şiddeti.

Dalga Boyu: Art arda meydana gelen iki dalganın aynı fazlı noktaları arasındaki mesafe

Dalgalı Gürültü (Fluctuatining): Şiddet seviyeleri arasında 5 dB’den fazla ani veya kademeli olarak fark olup sürekli tekrarlayan gürültü

daPa: Deka Pascal. Basınç birimi

Darbeli Gürültü (İmpact): Aniden oluşan, kısa süreli ve şok dalgası yaratan gürültü

Decay: Sönümleme

Dehissans: Yarılma

Dentrit: Sinir hücresinin kısa kolları

Deprivasyon: Yoksunluk

Desibel (dB): Ses şiddet düzeyi birimi

Dış Tüylü Hücre: Bazal zar üzerinde stria vaskülere yakın olarak yerleşen hafif seslere duyarlı işitme hücreleri

Dinamik Aralık: İşitme eşiği ile rahatsız olma eşiği arasındaki fark

Dozimetre: Zaman içindeki gürültü örneklerini kaydeden ses seviyesi ölçüm aleti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir