VHIT (Video Head Impulse Test)

Ani baş hareketlerine bağlı değişen baş hareketinin tersi yönündeki göz hareketlerini video ile analiz eden bir vestibüler test yöntemidir. Periferal vestibüler kayıplı hastalarda 6 semisirküler kanalı birbirinden bağımsız olarak test edebilir.

Testi uygulayan kişi, hastanın başını her iki yandan kavrar ve kısa süreli, tek yöne doğru, yüksek ivmeli bir itme hareketi yaptırır. Lateral kanal değerlendirilirken, 10-20 derece sağa ve sola randomize olarak hareket ettirilir. Sol anterior sağ posterior (LARP) kanallar değerlendirilirken ise baş 30-45 derece sağa ya da sola çevrilir. 10-20 derece randomize hareket ettirilir.

Testi yapan, hastanın gözlerine bakarak, görsel fiksasyonun hareket süresince devam edip etmediğini, hastanın hedefi kaçırarak tekrar yakalamak için düzeltici göz hareketleri yapıp yapmadığını (yakalama sakkadları) anlamaya çalışır. Beklenilen kazanç lateral kanallar için 0.8-.1.2 Posterior ve anterior için 0.7-1.2’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir